Rådgivning för parförhållande

Vi erbjuder rådgivning och hjälp i följande ärenden:

 

- svårigheter i kommunikationen

- förstärka förtroendet

- hitta en gemensam väg

- kunna stödja partnern

- förstå den andra bättre

- utmaningar i barnfamiljen  (t e x  arbetsfördelningen,                              kommunikation, veckoplanering och den gemensamma 

  tiden)

- krishantering och kommunikation i tonåren

 

Vet du din egen, din partners och era barns "Kärlekens språk"?