top of page

Persoonallisuudet, koulutus ylä-asteen opiskelijoille:

"Mielestäni oli super kiinnostavaa, oli ensin vaikeaa yhdistää ihmiset väreihin mutta löysin itseni kaikista väreistä, joka oli yllättävää mutta hauskaa"

Ikä: 15 v.

"Aihe oli ennalta tuttu, mutta mielenkiintoista saada syvempää tietoa. Tätä käytämme myös 7 luokkalaisten tutustumispäivänä yhdessä tehtävässä."
Charlotta Östberg
Nuorisotyöntekijä

"Oli hyvä koulutus, kiinostavaa tietää eri personaallisuuksista"

Frida

15 v.

"Opin eri personaallisuuksista ja kuinka kohdata heidät. Oli hauskaa ja pisti miettimään ystäviään ja perhettä, minkälaisia he ovat: )"
Ida 
13 v.
"Oli mielenkiintoista oppia eri personaallisuuksista, ja uskon että tieto voi olla todella tarpeellinen tulevaisuudessa."
Winona
15 v.
"Voin käyttää tietoa niin että en sano jotain joka voi loukkata toista, jos hän on herkkä."
11 v.
"Näin ymmärtää itseään paremmin, muita ihmisiä, perhettä, koulussa muita ja tulevaisuudessa töissä."
12 v.
"Opin miten käsitellään ihmisiä ja  ymärtämään itseään ja ystäviään"
12 v.
"Tärkeää tietoa elämälle ja eri tilanteisiin joihin joutuu uusien ihmisten kanssa"
Julia
16 v.
"Nyt tiedän mitkä 2 hyvää kirjaa luen seuraavaksi!"
Sara
13 v.
bottom of page