top of page

Aninas och Bens historia

     Både Anina och Ben växte upp i likadana hårda, men lärorika uppväxtförhållanden.

             

                                  Anina föddes i Borgå och Ben i Helsingfors.

                           De träffades 2002, efter vilket de arbetat tillsammans

                               med sitt marknadsföringsföretag samt utvidgat

                                                     det till flera olika länder.

                                     De har varit gifta i 12 år och de har fyra barn:

                            Benjamin 20 år, Melissa 19 år, Oliver 11 år och Shira 6 år.

                  Anina och Ben har 17 års erfarenhet i att arbeta med människor!

              De har träffat flera olika sorters människor och ledare. Och det viktigaste,

              de har hjälp människor att växa och att se, hur ledarskap har vuxit i dem

                      och lärt dem ta ansvar över sitt eget företag och sitt eget liv.

          I 17 år har vicedirektören för  Leadership Dynamics, Peter Cox fungerat som

                                    stöd och  mentor åt både Anina och Ben.

                Han har hjälpt dem växa som ledare både i upp- och nedförsbackar

                                 samt lärt dem hur viktigt det är med teamwork.

                 Han har visat, vad som är viktigt när man bygger upp ledarskap, tex. i                                    kommunikationsproblem, samt hur man uppnår sina mål på rätt sätt.

 

                               Han är den starkaste ledaren, de någonsin träffat! 

             Han har över 30 års erfarenhet och en imponerande bakgrund som mentor,

                          som hjälper företag växa inom ledarskap och teamwork!

bild vi.jpg
FB_IMG_1612346997355.jpg

                                Aninas och Bens motto har alltid varit, att familjen är nr 1.

                      När familjen är i balans, när den är öppen och lycklig, klarar du även

                                         av det samma både hemma och på arbetsplatsen.

                                                    Planeringen är nyckeln till framgång.

                                                                Det finns inga ursäkter

                               Aninas mål är att nå människan och kunna beröra hennes liv,

             så att vi lär oss förstå andra människor rätt, att vi märker fördelen med positivt

                                               tänkande och hittar vårt eget vägskäl.

                                     Detta förverkligar Anina med personlig konsultation.

                                Det hjälper även till att personen själv, växer inom ledarskap.

                            Den bästa ledaren är den, som inte säger GÖR utan VI GÖR !

                                            Bens mål är att mentorera företagens ledare.

   För att ett företag skall växa, måste tänkandet förändras när det gäller ett effektivt ledarskap.

         Till detta behövs alltid en utomstående persons inblick, så att företaget hittar alla de

         potentiala styrkorna i arbetsmiljön. Samarbetet i arbetsmiljön förstärks när det ges

                                personlig mentorering till de anställda samt till ledarna.

          Med hjälp av den finner man teamets starka och svaga sidor. Olikheter är fantastiska

                                    och möjliggör allt, bara man kan använda dem rätt.

                     Detta förbättrar kommunikationen och ökar gemensapen samt harmonin.

 

                                                                  Detta är ledarskap!

bottom of page